Zarządzanie ryzykiem, a skuteczna sprzedaż na rynkach zagranicznych

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, bezpłatnych warsztatach pt.: "Zarządzanie ryzykiem, a skuteczna sprzedaż na rynkach zagranicznych".

Zarządzanie ryzykiem - grafika artykułu
Zarządzanie ryzykiem

Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

Data: 29.06.2020 r. - 30.06.2020 r., godz.: 10:00-16:00

Organizator: Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji;

Czas szkolenia on-line: 10:00 - 13:00;

Czas zdalnej, indywidualnej pracy: 13:00 - 16:00;

Ważne!

Prosimy, aby każdy z Uczestników szkolenia przygotował:

  • sprawny/działający mikrofon - celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkolenia;
  • sprawną/działającą kamerę - celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkolenia;
  • arkusz Microsoft Word/lub podobny - celem wykonywania zadań.

Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany dzień przed szkoleniem.

DZIEŃ I

1. Przepisy regulujące handel zagraniczny

1.1. Akty prawne istotne z punktu widzenia obrotu zagranicznego (konwencje międzynarodowe, umowy dwu- i wielostronne, prawo wspólnotowe)

1.2. Prawo właściwe dla umowy w handlu zagranicznym i ryzyka z tym związane

1.3. Obowiązki podatkowe i statystyczne w obrocie zagranicznym

2. Transakcja w handlu zagranicznym i jej etapy

2.1. Definicja transakcji zagranicznej i obowiązki z niej wynikające

2.2. Omówienie procesu transakcyjnego ze wskazaniem podmiotów w nim uczestniczących oraz ich roli dla prawidłowej realizacji transakcji zagranicznej

2.3. Etapy transakcji zagranicznej i obowiązki z nich wynikające

2.4. Ryzyka pojawiające się na etapie przygotowania i realizacji transakcji

3. Wybrane elementy ryzyka rynkowego i transakcyjnego oraz sposoby ich ograniczania

3.1. Rodzaje ryzyk w handlu zagranicznym

3.2. Ryzyko transakcyjne i rynkowe oraz sposoby ich ograniczania

3.3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w ramach realizacji transakcji

3.4. Formy zabezpieczeń transakcji handlowych

3.5. Alternatywne metody zabezpieczania należności handlowych

3.6. Naturalne metody zabezpieczania się przed tym ryzykiem walutowym

4. Poszukiwanie i ocena partnerów handlowych na rynkach zagranicznych

4.1. Proces szukania kontrahenta

4.2. Metody poszukiwania partnerów handlowych

4.3. Instytucje wsparcia dla poszukiwania partnerów handlowych

4.4. Ryzyko związane z wyborem partnera zagranicznego i sposoby jego ograniczania

4.5. Ocena wiarygodności kontrahenta

4.6. Różnice kulturowe wpływające na zachowania partnerów handlowych (komunikacja, strategia, proces negocjacji)

DZIEŃ II

5. Zawieranie umów

5.1. Tworzenie oferty, jej elementy, zapisy niezbędne dla prawidłowej realizacji transakcji

5.2. Skuteczność oferty

5.3. Odwołanie a cofnięcie oferty w świetle obowiązujących przepisów

5.4. Elementy ryzyka w procesie ofertowania i sposoby ich ograniczania

5.5. Kontrakt i jego elementy

5.6. Analiza zapisów w kontrakcie niezbędnych z punktu widzenia prawidłowości jego realizacji i ograniczenia ryzyka transakcyjnego

6. INCOTERMS 2020 i ich rola w procesie zawierania oraz realizacji transakcji zagranicznych- praca indywidualna, zdalna Uczestnika szkolenia

6.1. Omówienie formuł handlowych stosowanych w handlu zagranicznych dla określania warunków dostaw

6.2. Wskazanie różnic wynikających ze stosowania INCOTERMS 2010, a INCOTERMS 2020

6.3. Zalety z korzystania z INCOTERMS 2020 dla skutecznej realizacji dostawy

7. Negocjacje handlowe a zwyczaje kulturowe w transakcjach zagranicznych

7.1. Definicja "dobrego" negocjatora

7.2. Przygotowanie do negocjacji i jego wpływ na pomyślność procesu negocjacyjnego

7.3. Sposoby prowadzenia negocjacji i techniki negocjacyjne

7.4. Ryzyka w procesie negocjacji

7.5. Najczęściej popełniane błędy podczas negocjacji

7.6. Jak aspekty kulturowe wpływają na sposób i przebieg procesu negocjacyjnego

7.7. Cechy poszczególnych kultur i ich wpływ na przebieg procesu negocjacyjnego

Dodatkowo każdego dnia 2h doradztwa

Rejestracja do 28.06.2020 r.

Zgłoszenia przyjmowane są za załączonym formularzu na adres:https://forms.gle/iUV6AFnC1cs88gDNA

Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona do 15 - 20 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Sylwetka trenera

Janetta Sałek - absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończyła studia podyplomowe Przygotowanie i Zarządzanie projektami UE prowadzone przez Stowarzyszenie Inicjatyw Menedżerskich Instytut Biznesu oraz Studium Prawa Europejskiego w Warszawie pod naukowym i dydaktycznym patronatem Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Absolwentka podyplomowego Studium Biznesu Międzynarodowego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła również podyplomowe Studium z Zakresu Zarządzania w Organizacjach Pozarządowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Przez 17 pracowała jako doradca Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu. Długoletni koordynator polskiej wystawy podczas Berlińskich Targów Gruene Woche. Świadczyła usługi konsultingowe z zakresu strategii rozwoju przedsiębiorstw, w tym na potrzeby pozyskiwania dofinansowań unijnych. Jest twórcą biznes planów dla przedsiębiorstw, analiz marketingowych, analiz rynkowych, raportów finansowych, rozliczeń projektów unijnych od strony finansowej i merytorycznej.

Bliższych informacji udziela Pani Iwona Wesołek, e-mail: i.wesolek@pcc.org.pl

Załączniki

sieci społecznościowe