Zmiana stawek za przejazd taksówkami na terenie Miasta Poznania

W dniu 2 lutego 2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie stref cen oraz ustalenia cen urzędowych (maksymalnych) i stawek cenowych, wprowadzając nowe stawki cen za przejazdy taksówkami na terenie miasta Poznania:

. - grafika artykułu
Zmiana stawek za przejazd taksówkami na terenie Miasta Poznania

RODZAJ OPŁATY/TARYFY

KWOTA

Opłata początkowa dla taryf 9,00 zł

Taryfa 1 - dzienna za 1 km 4,00 zł

Taryfa 2 - nocna i świąteczna 6,00 zł

Opłata za 1 godz. postoju we wszystkich taryfach 48,00 zł

Uchwała Rady Miasta Poznania Nr XLI/718/VII/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie stref cen oraz ustalenia cen urzędowych (maksymalnych) i stawek taryfowych za przewozy taksówkami na terenie miasta Poznania

ZMIANA W PRZEPISACH PORZĄDKOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM TAKSÓWKAMI NA TERENIE MIASTA POZNANIA 

IDENTYFIKATOR KIEROWCY TAKSÓWKI- szczegóły w załączniku 

Obecna karta identyfikacyjna posiada wymiary 15 x 10 cm i zawiera logo miasta Poznania. Ponadto każdy zgłoszony kierowca otrzymuje swój numer ID, a także kod QR, umożliwiający jego weryfikację zarówno przez służby kontrolne, jak i osoby korzystające z usług taxi.

Przedsiębiorcy wykonujący osobiście przewozy, zatrudnieni przez nich kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewozy na ich rzecz, zobowiązani są do wymiany posiadanych identyfikatorów na identyfikatory zgodne ze wzorem wynikającym z niniejszej uchwały do 31 grudnia 2021 r.

Z obowiązku tego zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy uzyskali uprawnienia wynikające z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką przed 1 stycznia 2020 r. ich identyfikatory zachowują ważność do 31 grudnia 2022 r.

NOWE OZNAKOWANIE POJAZDU TAXI 

  1. Zniesiono obowiązek umieszczenia informacji w formie tabliczki z hologramem na przedniej szybie pojazdu, zawierającej numer licencji oraz numer rejestracyjny pojazdu.
  2. Doprecyzowano zapisy dotyczące wzoru numeru bocznego: liczba cyfr w ramce musi odpowiadać numerowi znajdującemu się na wypisie wydanym przez organ licencyjny.

Załączniki

sieci społecznościowe