Design Thinking - myślenie projektowe w praktyce

szkolenie online

Urząd Miasta Poznania oraz Get Better Beata Zięba zapraszają na bezpłatne, trzydniowe warsztaty online pt. "Design Thinking - myślenie projektowe w praktyce".

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności związanych z praca projektową metodą Design Thinking, stosowaniem narzędzi DT, kreowania atmosfery współpracy zespołowej oraz tworzenia i wdrażania projektów związanych z planowaniem i rozwojem działalanosci gospodarczej. Szkolenie ma także zwiększyć poziom umiejętnosci menadżerskich uczestników, w tym szczególnie umiejętność pełnienia roli moderatora Design Thinking w przyszłej lub obecnej firmie. Celem praktycznego warsztatu jest także zapoznanie uczestników z metodami kreatywnego myślenia w środowisku zawodowym, możliwymi do wuykorzystania przy róznorodnych wyzwaniach biznesowych.

KORZYŚCI: Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności związane z efektywnym analizowaniem potrzeb uzytkowników (klientów, partnerów biznesowych), planowaniem pracy, generowaniem różnorodnych pomysłow, ich testowaniem i przygotowaniem do wdrożenia w środowisku zawodowym. Dzięki udziałowi w szkoleniu będą potrafili użyć odpwiednich metod i technik, pozwalających na kreatywne podejście do problemów i stosowanie odpowiednich narzędzi.

UCZESTNICY: Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MSP i osób, które planują podjęcie działalności gospodarczej, zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i negocjacji biznesowych.

Szkolenie jest praktycznym warsztatem i wymaga aktywności uczestników i pracy w grupach, stąd prośba by do szkolenia dołączyć z włączoną kamerą i mikrofonem.

Program szkolenia: 

 1. Myślenie projektowe - nowe wyzwania dla biznesu
 • · Analiza potrzeb środowiska biznesowego
 • · Kiedy warto stosować kreatywne podejście do rozwiazywania problemów
 • · Odkrywanie potrzeb klientów i generowanie nowych
 1. Zasady Design Thinking,
 • · 4 filary Design Thinking
 • · Jeden problem wiele rozwiązań - jak wykorzystać myślenie dywergencyjne i konwergencyjne
 • · Filozofia Design Thinking
 1. Kreatywny zespół
 • · Dobór członków zespołu - optymalizacja wiedzy i doświadczeń
 • · Organizacja przestrzeni
 • · Metody wybory wyzwań w pracy zespołowej
 • · Materiały niezbędne w pracy metodą Design Thinking
 1. Etapy procesu Design Thinking
 • · Empatyzacja - proces i narzędzia ü Persona ü Mapa empatii ü Podróż użytkownika ü Mood Board ü Metoda 5W1H ü Wywiad
 • · Definiowanie problemu - synteza dostępnych informacji
 • · Generowanie pomysłów ü Wykorzystanie technik kreatywnych ü Wybór pomysłu do prototypowania
 • · Budowanie prototypów ü Wizualizacja przestrzenna wybranego rozwiązania
 • · Testowanie rozwiązań ü Opinie użytkowników ü Modyfikacja rowiązania
 1. Od wyzwania do wdrożenia - praktyczne podejście do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i pomysłow
 • · Skuteczność nowatorskiego podejścia do rozwiązywania problem
 • · Analiza interesariuszy ü Poziom konsultacyjny ü Poziom realizacyjny
 • · Metoda Design Thinking jako punkt wyjścia do zmian w podejściu do pracy zespołowej
 • · Podsumowanie

Termin: 27 - 29 października 2020 r., godz. 16.30 - 20.00

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia. 

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący: Beata Zięba

Socjolog, trener biznesu i administracji, doradca MSP. Posiada niemal 15 letnie doświadczenie szkoleniowe. Współpracuje jako trener, wykładowca, konsultant z wielkopolskimi uczelniami, firmami szkoleniowymi oraz instytucjami rynku pracy. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla administracji publicznej, osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz środowiska biznesowego: przedsiębiorców, pracodawców i kadry menadżerskiej. Bazując na zdobytych doświadczenia prowadzi również z sukcesami doradztwo dla mikro, małych i średnich firm m.in. w zakresie tworzenia strategii firm, budowania strategii marketingowych, budowania sieci trwałych kontaktów biznesowych, tworzenia standardów obsługi klienta, wdrażania koncepcji Flexicurity oraz w zakresie selekcji i rekrutacji pracowników.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Zapraszamy serdecznie!

sieci społecznościowe