Program Wspierania Projektów Innowacyjnych

Celem realizacji "Programu Wspierania Projektów Innowacyjnych" jest rozwój współpracy pomiędzy nauką i biznesem, między innymi poprzez promocję uczelni jako miejsca tworzenia rozwiązań dla gospodarki. Program w obecnej chwili jest realizowany we współpracy z siedmioma poznańskimi uczelniami wyższymi: AWF, PP, UA, UAM, UEP, UM i UP i obejmuje następujące projekty:

  •  "Wielkopolska Platforma Innowacyjna"
    (www.wpi.poznan.pl), realizowany w formie witryny internetowej o tej samej nazwie, stanowiącej bazę zaproszeń uczelni do współpracy skierowanych do przemysłu. Witryna zawiera również serwis informacyjny oraz bazę wiedzy z zakresu innowacyjnych przedsięwzięć i współpracy na płaszczyźnie nauka- biznes. Celem projektu jest promocja usług i rozwiązań dla przedsiębiorstw tworzonych w uczelniach;
  • "Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej" - tworzony przez pracowników siedmiu poznańskich uczelni, wskazanych i umocowanych przez ich rektorów do realizacji działań na rzecz promocji i rozwoju współpracy uczelni z gospodarką. Rolą Promotora w uczelni jest pomoc informacyjna dla przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanych współpracą. Pomoc ta dotyczy wskazania możliwości oraz zasad realizacji zleceń lub wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych;
  • "Pierwszy krok we własny biznes" (www.poznan.pl/pierwszykrok) - realizowany w formie programu szkoleniowo- doradczego, adresowanego do przedsiębiorczych przedstawicieli środowiska akademickiego: studentów, doktorantów, absolwentów oraz pracowników naukowych wielkopolskich uczelni i jednostek naukowo-badawczych. Celem projektu jest wsparcie tworzenia i rozwoju w Wielkopolsce akademickich projektów innowacyjnych poprzez pomoc ich autorom w przygotowaniu się do podjęcia własnej działalności gospodarczej i ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją UAM - Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym.

W ramach realizacji Programu, Miasto aktywnie współpracuje również z wieloma instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość w środowisku akademickim. Jednym z przykładów takiej współpracy jest coroczna współorganizacja przez miasto Poznańskich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej (www.pdpa.pl). Celem wydarzenia jest promocja postaw przedsiębiorczych w środowisku akademickim oraz współpracy nauki z gospodarką.