Poznańskie Cmentarze. Wyszukiwarka Grobów Poznań

Cmentarz staroparafialny św. Wojciecha

Dane statystyczne:
Liczba pochowanych osób: 425
Liczba grobów: 327
Powierzchnia: 1,357 ha
Dane na dzień: 12.07.2010 r.

Zabytkowa, nieczynna dziś nekropolia, założona na początku lat 30. XIX wieku. Jej urządzenie zbiegło się z budową pruskich fortyfikacji na miejscu dawnych wsi na stoku Wzgórza Winiarskiego. Obok Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan jest jednym z najstarszych istniejących w Poznaniu cmentarzy.

Cmentarz rozplanowano w układzie tarasowym; ma znaczące walory estetyczne i krajobrazowe, jako "zielona świątynia śmierci". Pochowano tu znamienitych Wielkopolan, orędowników pracy organicznej - nie tylko elitę umysłową i artystyczną Poznania, ale też polskich pionierów handlu i przemysłu. Niestety, wiele grobów nie przetrwało walk o Cytadelę na początku 1945 r. Przy udziale strony społecznej, w roku 2019 administrujący cmentarzem Zarząd Zieleni Miejskiej, pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków, przystąpił do działań ratujących i zabezpieczających relikty starych, wartościowych artystycznie nagrobków.

Więcej informacji historycznych o cmentarzu: Cyfrowe Lapidarium Poznania / e-lapidarium.pl

Administrator cmentarza:

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu
ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań
tel.: 61 646 33 44
kancelaria@zzmpoznan.pl
https://zzmpoznan.pl/

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
tel.: 61 878 5452
mkz@um.poznan.pl

oprac. Paweł Skrzypalik

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej