Cmentarz parafii św. Wojciecha

Dane statystyczne:
Liczba pochowanych osób: 425
Liczba grobów: 327
Powierzchnia: 1,357 ha
Dane na dzień: 12.07.2010 r.

Cmentarz parafii św. Wojciecha położony jest w dolnej części południowo-zachodniego stoku Cytadeli. Jest jednym z ostatnich XIX wiecznych cmentarzy. Założony został po roku 1833. Obecnie nekropolia podzielona jest alejkami na siedem kwater. Po sporządzeniu inwentaryzacji cmentarza, udało się uzyskać informację, że na cmentarzu istnieje około 300 grobów oraz 425 pochówków. Dokładniejsze sprecyzowanie jest niemożliwe z uwagi na znaczne zniszczenie nagrobków. Najstarszym grobem jest zbiorowa mogiła sióstr urszulanek zmarłych w latach 1863-1875. Na cmentarzu zaskakuje duża ilość grobów dziecięcych, wśród których warto wymienić bardzo charakterystyczny nagrobek Tadzineka Nitsche (1933-1935) z piękną płaskorzeźbą aniołka grającego na harfie. Spacerując po cmentarzu warto również zwrócić uwagę na ciekawe, bardzo interesujące pomniki nagrobne m.in.: granitowy nieregularny obelisk, z płaskorzeźbą działacza społecznego i dziennikarza Bernarda Milskiego oraz nagrobek powstańca wielkopolskiego, podinspektora straży pożarnej Antoniego Bednarka, obrazujący patrona strażaków, św. Floriana. Tuż przy wejściu obok głównej bramy wejściowej pochowano dr med. Wincentego Styczyńskiego.
W ostatnich latach kilka nagrobków odremontowano i naprawiono jednak znaczna ich część nie posiada tablic z inskrypcją. Ostatni pochówek miał miejsce w 1983 r.

Kontakt:
Informacje o osobach pochowanych pochodzą z Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który sprawuje opiekę nad grobami i kwaterami wojennym znajdującymi się na tym cmentarzu.
Kontakt tel.: 61 854-13-58, 61 854-18-25.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej