Cmentarz Prawosławny

Liczba pochowanych osób: 74
Liczba mogił: 69

Powierzchnia: 0,1 ha
Dane na dzień 18.07.2012 r.

Dokładny czas powstania przedwojennego Cmentarza Prawosławnego nie jest określony. Przyjmuje się, że powstał on w latach 20-tych XX wieku.

Pierwsza wojna światowa oraz rewolucja w Rosji spowodowały pojawienie się w Poznaniu jeńców wojennych, emigrantów i uchodźców z terenów Rosji oraz tzw. Kresów Wschodnich. Byli wśród nich zarówno Polacy jak też Rosjanie, Ukraińcy czy Gruzini wyznania prawosławnego. To dla nich utworzono na obrzeżach cmentarza garnizonowego kwaterę prawosławną i katolicką.

W 1924 roku w Poznaniu powstała prawosławna parafia p.w. św. Mikołaja. W tym też czasie usankcjonowano kwaterę prawosławną na starym cmentarzu garnizonowym.

Ten niewielki cmentarz został bardzo mocno zniszczony w czasie bitwy o Cytadelę w 1945r. Tylko niewielką część nagrobków odbudowano po wojnie, dlatego trudno ustalić kto i gdzie jest pochowany. Nie wiadomo w którym miejscu spoczywa gen. Sergiusz Kułżynski, który był w latach 20 szefem hipodromu na Woli. Zachował się natomiast grób wychowanka petersburskiego Korpusu Paziów gen. por. Izmaiła Władymirowicza Korostowetza - carskiego oficera Pułku Preobrażeńskiego. senatora Cesarstwa Rosyjskiego i generał-gubernatora Estlandii.

Więcej informacji można znaleźć w książce Wiesława Olszewskiego "Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli" oraz na stronie internetowej http://www.przewodnik-katolicki.pl.

Informacje o osobach pochowanych pochodzą ze spisu z nagrobków sporządzonego przez ZGiKM GEOPOZ. Dane o zmarłych zostały częściowo uzupełnione na podstawie ww. książki "Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli".

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej