Cmentarze komunalne

Cmentarz Komunalny nr 1 Miłostowo

Dane statystyczne:

Liczba pochowanych zmarłych: ok. 100 000

Liczba mogił: 49 200

Powierzchnia: 98,69ha

Stan na wrzesień 2023 r.

Cmentarz założono podczas II wojny światowej. Zajmuje teren o powierzchni niemal 100 hektarów. Powstał na terenie wojskowego placu ćwiczeń z czasów pruskich. Do jego urządzenia podczas niemieckiej okupacji wykorzystano więźniarki żydowskie z obozu pracy przymusowej na Głównej. Otwarcie nekropolii w październiku 1943 r. spowodowało wstrzymanie pochówków na poznańskich cmentarzach wyznaniowych. Po II wojnie światowej prace nad urządzeniem "Cmentarza Regionalnego" kontynuowano. Miłostowo miało być jedną z czterech nekropolii dzielnicowych (ostatecznie powstały dwie).

Najstarszą część nekropolii stanowią kwatery usytuowane od strony ul. Gnieźnieńskiej. Znajdują się tam m.in. groby cywilnych ofiar alianckich nalotów bombowych na Poznań z 1944 r. Od strony ul. Warszawskiej wydzielono pola grzebalne dla ewangelików, prawosławnych i muzułmanów. Na mocy umów międzynarodowych przygotowano kwatery wojskowe i wojenne: żołnierzy polskich, radzieckich i niemieckich. Powstała też kwatera żydowska ze zbiorowymi mogiłami ofiar hitlerowskiego terroru wraz z lapidarium. Pod opieką Wojewody znajdują się groby polskich ofiar bombardowań Poznania z 1 września 1939 r. Pośród kilkudziesięciu tysięcy mogił na Miłostowie widuje się oznaczone groby powstańców wielkopolskich 1918-1919. Funkcjonuje aleja zasłużonych oraz kwatery lotników, kombatantów, duchowieństwa, osobne kwatery dziecięce oraz kwatera świadków Jehowy. Podczas powojennych likwidacji starych poznańskich cmentarzy parafialnych, na Miłostowie przygotowano zbiorowe mogiły dla nierozpoznanych szczątków. Przenoszono tu również indywidualne pochówki; wydzielono dla nich kwatery, umownie nazywane: żegierską, maltańską i świętowojciechową.

W 1993 r., w dawnym Forcie IIIa, powstało pierwsze w Polsce krematorium, a w jego sąsiedztwie - pole urnowe oraz kolumbarium. Od połowy lat 70. XX w. Miłostowem i Junikowem zarządzała Universum Spółdzielnia Pracy w Poznaniu. Obecnie obiema nekropoliami administrują Usługi Komunalne Miasta Poznania.

Więcej informacji historycznych o cmentarzu: Cyfrowe Lapidarium Poznania / e-lapidarium.pl

oprac. Paweł Skrzypalik

Wypożyczalnie sprzętu ogrodowego

Na cmentarzu działają punkty, w których można bezpłatnie wypożyczyć sprzęt ogrodowy. Dzięki nim odwiedzający groby bliskich nie muszą martwić się o zabranie ze sobą motyki czy grabi.
Na cmentarzu na Miłostowie znajduje się 39 wypożyczalni. W każdej z nich dostępne są konewki, grabie, haczki oraz miotły.

Punkty zostały zlokalizowane przy wejściach na cmentarze oraz na polach pogrzebowych. Ich dokładne lokalizacje znajdują się na załączonych mapach oraz na stronie Usług Komunalnych.

W sąsiedztwie każdej wypożyczalni znajduje się tablica informacyjna, na której zostały zamieszczone zasady korzystania z akcesoriów. Wszystkie narzędzia zostały oznakowane specjalnymi znakami graficznymi lub naklejkami, które mają pomóc w identyfikacji przy ewentualnym porzuceniu sprzętu na terenie któregoś z cmentarzy.

Wyposażenie powinno zostać zwrócone do punktu, z którego zostało pobrane, tak aby każdy mógł z niego skorzystać.

Kontakt:

Biuro Administracji Cmentarzy Komunalnych, ul. 23 lutego 4/6 w Poznaniu czynne w poniedziałki w godzinach 7:00 - 17:00, wtorek - piątek w godzinach 7:00 - 15:30 w soboty, niedziele i święta nieczynne.

Zlokalizowany w Biurze Administracji Cmentarzy Komunalnych Oddział rejestracji zgonów Urzędu Stanu Cywilnego czynny w poniedziałki w godzinach 7:30 - 17:00, wtorek - piątek w godzinach 7:30 - 15:30 w soboty, niedziele i święta nieczynne.

e-mail: cmentarze@uslugikomunalne.com.pl

kontakt telefoniczny pod numerem miejskiej infolinii: 61 878 16 67, 68, 69

Biuro cmentarza

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 -15:00, w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 8:00 - 13:00, a w pozostałe soboty, niedziele i święta nieczynne.

tel. 577 099 400

e-mail: milostowo@uslugikomunalne.com.pl

Załączniki


Cmentarz Komunalny Junikowo

Dane statystyczne:

Liczba pochowanych zmarłych: ok.180 000

Liczba mogił: 82 800

Powierzchnia: 92,69 ha

Stan na wrzesień 2023 r.

Założenie cmentarza miejskiego planowano już w okresie międzywojennym. W latach 1927-1935 intensywne rozwijano koncepcję adaptacji obszaru dawnego podmiejskiego placu ćwiczeń dla wojska na wielowyznaniowe kwatery.

Jednocześnie rozważano likwidację śródmiejskich cmentarzy wyznaniowych i zorganizowanie w ich miejscu publicznych parków. Planów tych nie zrealizowano, jednak do idei utworzenia cmentarzy komunalnych wrócono po wojnie. Z czterech projektowanych wówczas nekropolii, w latach 1947-1950 urządzono Junikowo oraz dokończono zalesianie Miłostowa. W latach 70. XX w. cmentarz junikowski powiększono o część sąsiadującego lasu.

Na obszarze ponad 90 hektarów wydzielono kwatery powstańców wielkopolskich 1918-1919 oraz żołnierzy Armii Krajowej. W alejach zasłużonych licznie reprezentowane są pochówki oficerów Wojska Polskiego oraz zasłużonych działaczy ruchu robotniczego. Spoczęli tu również wybitni działacze polityczni i społeczni oraz uczeni i artyści. Uwagę zwracają okazałe mauzolea rodów romskich. W sąsiedztwie kwater z indywidualnymi pochówkami, założono nowoczesne pola urnowe i kolumbaria oraz ogrody pamięci. Opodal kaplicy cmentarnej stanął czczony przez poznaniaków kamienny ołtarz - Pomnik Ofiar Terroru w Katyniu. Podczas powojennych likwidacji cmentarzy ewangelickich, w nieoznaczonych zbiorowych mogiłach chowano na Junikowie szczątki ekshumowane podczas prowadzonych wówczas inwestycji miejskich.

Więcej informacji historycznych o cmentarzu: Cyfrowe Lapidarium Poznania / e-lapidarium.pl

Oprc. Paweł Skrzypalik

Wypożyczalnie sprzętu ogrodowego

Na cmentarzu działają punkty, w których można bezpłatnie wypożyczyć sprzęt ogrodowy. Dzięki nim odwiedzający groby bliskich nie muszą martwić się o zabranie ze sobą motyki czy grabi.
Na cmentarzu na Junikowie znajduje się 35 wypożyczalni. W każdej z nich dostępne są konewki, grabie, haczki oraz miotły.

Punkty zostały zlokalizowane przy wejściach na cmentarze oraz na polach pogrzebowych. Ich dokładne lokalizacje znajdują się na załączonych mapach oraz na stronie Usług Komunalnych.

W sąsiedztwie każdej wypożyczalni znajduje się tablica informacyjna, na której zostały zamieszczone zasady korzystania z akcesoriów. Wszystkie narzędzia zostały oznakowane specjalnymi znakami graficznymi lub naklejkami, które mają pomóc w identyfikacji przy ewentualnym porzuceniu sprzętu na terenie któregoś z cmentarzy.

Wyposażenie powinno zostać zwrócone do punktu, z którego zostało pobrane, tak aby każdy mógł z niego skorzystać.

Kontakt:

Biuro Administracji Cmentarzy Komunalnych, ul. 23 lutego 4/6 w Poznaniu czynne w poniedziałki w godzinach 7:00 - 17:00, wtorek - piątek w godzinach 7:00 - 15:30 w soboty, niedziele i święta nieczynne.

Zlokalizowany w Biurze Administracji Cmentarzy Komunalnych Oddział rejestracji zgonów Urzędu Stanu Cywilnego czynny w poniedziałki w godzinach 7:30 - 17:00, wtorek - piątek w godzinach 7:30 - 15:30 w soboty, niedziele i święta nieczynne.

e-mail: cmentarze@uslugikomunalne.com.pl

kontakt telefoniczny pod numerem: 61 878 16 67, 68, 69

Biuro cmentarza

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 -15:00, w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 8:00 - 13:00, a w pozostałe soboty, niedziele i święta nieczynne.

tel. 577 066 700

e-mail: junikowo@uslugikomunalne.com.pl

Załączniki