Poznańskie Cmentarze. Wyszukiwarka Grobów Poznań

Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan

Dane statystyczne:
Liczba pochowanych osób: 889

Liczba mogił: 575
Powierzchnia: 2 ha

Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan znajduje się na Wzgórzu Św. Wojciecha, u zbiegu ulic Święty Wojciech i Księcia Józefa.
Nekropolia położona jest w bardzo malowniczym i zadrzewionym zakątku, o urozmaiconej rzeźbie terenu, choć to centrum miasta.
Cmentarz założony został na początku XIX wieku, jako cmentarz farny - głównego kościoła parafialnego Poznania, m.in. dzięki staraniom znanego poznańskiego piwowara - Stanisława Kolanowskiego. Po II wojnie światowej parafia farna otrzymała tereny przy ul. Grunwaldzkiej, zaś nekropolia na Wzgórzu zyskała miano Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan. To tu miejsce swego spoczynku znalazło wielu zasłużonych obywateli Poznania i Wielkopolski - powstańców, naukowców, lekarzy, rzemieślników, działaczy społecznych. W latach powojennych cmentarz ulegał stopniowej dewastacji. W 1961 roku uznano go obiektem zabytkowym, w całości podległym opiece konserwatorskiej, jednak sytuacja nie uległa zmianie - nadal niszczono nagrobki. Od 1971 roku cmentarz stał się własnością Skarbu Państwa. W połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęto renowacje nagrobków. Kilka lat później, w 1981 r. uporządkowano drogi i założono oświetlenie.

Obecnie cmentarz jest objęty całodobowym nadzorem, a zwiedzać go można w godzinach od 10 do 18. Często odwiedzają go wycieczki młodzieży szkolnej, jako miejsce ściśle związane z historią Poznania.