Newsletter I'2016

Dzień dobry

Zapraszamy do lektury nowego - specjalnego - numeru newslettera "Poznań. Fakty i liczby" (I'2016) poświęconego demografii naszego miasta. Omawiamy w nim następujące zagadnienia:

  • Ludność Poznania w połowie 2015 roku
  • Struktura ludności Poznania według płci i wieku
  • Ruch naturalny ludności
  • Stan cywilny i wykształcenie poznaniaków
  • Migracje ludności Poznania
  • Poznań na tle aglomeracji poznańskiej  i największych polskich miast
  • Prognoza demograficzna GUS-u do 2050 roku
  • Prognoza demograficzna prof. dra hab. Jana Paradysza.

W dziale "Poznaniacy warci poznania" prezentujemy wywiad z  wybitnym demografem prof. dr hab. Janem Paradyszem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Newsletter "Poznań. Fakty i liczby" jest redagowany przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania.

Załączniki

sieci społecznościowe