Wydarzenia na planie Pokaż na planie

Rekrutacja do Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź

2018-09-08 ( sobota )
11:00-14:00
Szkoła Baletowa Anny Niedźwiedź, ul. Petera Mansfelda 4 (wejście A), Poznań

Twoje dziecko chętnie się rusza i ma wiele energii? Lubi muzykę i interesuje się tańcem? Zabierz je na rekrutację do Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź już 1.09.2018! Daj mu szansę na rozwój talentu! Misją Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź jest edukacja dzieci i młodzieży oraz zapewnienie im jak najlepszego rozwoju ruchowego poprzez naukę tańca, rozwijanie pasji artystycznych i najwyższej jakości pracę w grupie. Celem działania jest także możliwość prezentacji talentów ucznia podczas występów na profesjonalnej scenie, m.in. we własnym Teatrze Cortiqué, w ramach widowisk organizowanych przez Szkołę Baletową Anny Niedźwiedź. Młodzież myśląca o karierze tanecznej ma możliwość uzyskania dyplomu profesjonalnego tancerza, kończącego edukację w Szkole.

Program nauczania opiera się na autorskiej metodzie szkoły sztuk, wprowadzającej uczniów w techniki baletowe potrzebne tancerzowi do wykonywania zawodu oraz kształcącej go w zakresie sztuk pokrewnych - akrobatyki, śpiewu, gry na instrumencie, scenografii, zajęć teoretycznych. Udział uczniów w profesjonalnych spektaklach teatralnych, traktowanych jako wydarzenie artystyczne, jest przede wszystkim narzędziem edukacji dziecka i sposobem kształtowania kompetencji społecznych.

Skontaktuj się ze Szkołą Baletową Anny Niedźwiedź! mail: info@Szkolanaletowa.poznan.pl tel. 511 901 162

Zobacz szkolabaletowa.poznan.pl/rekrutacja/