Wydarzenia na planie Pokaż na planie
Z. Stryjeńska, Łowiczanka

Niepodległa: Różne oblicza wolności

2018-12-14 ( piątek )
17:00
Muzeum Etnograficzne, ul. Grobla 25, wejście od ul. Mostowej 7, Poznań

W poszukiwaniu polskiego stylu narodowego

Zachowanie bogactwa ludowych tradycji, folkloru i wzornictwa stało się w okresie zaborów patriotycznym obowiązkiem ochrony "źródeł polskości". Działania takie podejmowali liczni naukowcy, pasjonaci i artyści - od Hugona Kołłątaja, Zoriana Dołęgi Chodakowskiego, Oskara Kolberga, Wincentego Pola i wielu innych po wybitnych twórców takich jak np. Stanisław Witkiewicz, Stanisław Wyspiański, Zofia i Karol Stryjeńscy. W zachowaniu polskiego ludowego wzornictwa wybitny udział miały tworzone organizacje takie jak chociażby Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana, Warsztaty Krakowskie, a po odzyskaniu niepodległości Spółdzielnia Ład. Ludowy pierwiastek, zgodnie z ideami Norwida, miał spełniać w sztuce użytkowej rolę ożywczą i patriotyczną, a w założeniach organizacji było również wykreowanie stylu swojskiego, który miałby wyróżniać sztukę polską i podtrzymywać narodową jedność. Działania te traktowano jako intelektualną alternatywę walki zbrojnej. Od połowy XIX w. po pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości starania te odniosły ogromny sukces w zachowaniu istotnych źródeł polskiej kultury, a także międzynarodowe uznanie na Światowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu w 1925 r. Wykład ilustrowany będzie obrazami Zofii Stryjeńskiej ze zbiorów Muzeum Etnograficznego.

prowadzenie: Witold Przewoźny

wstęp w cenie biletu do oddziału

Więcej na temat programu z okazji jubileuszu odzyskania niepodległości można znaleźć na podstronie, pod linkiem: 1918-2018. Wolność. Kocham i rozumiem

Więcej informacji na temat ogólnopolskiego programu Niepodległa pod linkiem niepodlegla.gov.pl