Wydarzenia na planie Pokaż na planie
Logo: na zielonym tle zębatki a w środku symbole recyklingu.

Circular Economy dla biznesu - perspektywy, narzędzia, wdrożenia" - konferencja

2019-10-24 ( czwartek )
09:00
PPNT, ul. Rubież 46, bud. H, sala 154, Poznań

Przedsiębiorcy nie muszą czekać, aż politycy wdrożą kolejne rozwiązania zmniejszające ryzyko katastrofy klimatycznej. Mogą zacząć działać już dziś. W zasięgu ręki mają narzędzia i technologie, które im w tym pomogą. Na przykład produkcja wg założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli circular economy. Jak je wdrożyć mogą dowiedzieć się na konferencji w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorzy zapraszają firmy związane z segregacją odpadów, przetwarzaniem oleju spożywczego, przetwarzaniem tworzyw sztucznych, wytwarzaniem biopaliw, magazynowaniem energii itp.
W całym procesie gospodarki cyrkularnej chodzi o zaprzestanie marnotrawstwa i ponowne wykorzystywanie lub przetwarzanie zużytych produktów. To odpowiedź na degradującą obecnie nasza Planetę gospodarkę linearną, opartą na schemacie: wyprodukuj-użyj-wyrzuć-zapomnij. W modelu cyrkularnym cała gospodarka dąży do tego, by jak najlepiej wykorzystywać dostępne nam zasoby - dbając zarówno o środowisko, jak i o wyniki finansowe. W idealistycznym modelu, gospodarka cyrkularna podczas projektowania i produkcji uwzględnia jak najefektywniejsze wykorzystanie surowców, przy jak najmniejszym zużyciu energii, a wszelkie powstałe w procesie odpady zostają poddane recyklingowi lub innemu procesowi odzysku. Każdy produkt powinien być maksymalnie efektywnie wykorzystany, a gdy jego przydatność dobiegnie końca, przetworzony na inny produkt, czy np. energię. Dzięki temu otrzymamy system odnawialny i samoregenerujący się. Gospodarka cyrkularna sprawia, że nic się nie marnuje.
Wielkim zwolennikiem tej idei są Chiny, które już od jakiegoś czasu intensywnie wdrażają założenia jakie niesie gospodarka cyrkularna. Stale wprowadzają nowe przepisy mające zwiększyć jej efektywność i usprawnić inicjatywy zrównoważonej gospodarki. Również Unia Europejska zaprezentowała swój plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, który zakłada m.in. że do 2030 r. wszystkie opakowania plastikowe powinny być poddawane recyklingowi.
Produkujesz? Make it circular!
Ekonomia cyrkularna to nowy trend, nadal niezbyt często stosowany w polskiej praktyce przemysłowej. A przecież nie jest niemożliwy, nawet na małą skalę. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane przykłady udanych wdrożeń - firmy, które już stosują zasady circular economy opowiedzą o swoich doświadczeniach. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z innowacjami i technologiami opracowanymi przez przedsiębiorstwa obecne na polskim rynku. Prezentacje namacalnych przykładów poprzedzą prelekcje ekspertów oraz praktyczne porady dotyczące pozyskania partnerów technologicznych i projektowych do przedsięwzięć związanych z redukcją odpadów.

Szczegóły oraz rejestracja na https://ppnt.poznan.pl/circular-economy-dla-biznesu/

Zobacz www.ppnt.poznan.pl