Kolorowe rysunki: palma, bizon, namiot.

Lato z Estradą to międzypokoleniowy, wakacyjny, otwarty projekt Estrady Poznańskiej, którego celem jest zwiększenie dostępności do kultury na terenie całego miasta. To ponad 80 bezpłatnych plenerowych wydarzeń na poznańskich osiedlach.
W tym roku odbędzie się on pod hasłem Podróże po kulturze: kierunek wschód, które kontynuuje cykl rozpoczęty dwa lata temu. Wydarzenia odbywające się w ramach Lata z Estradą to szansa na poznanie sztuki i obyczajowości wielu krajów bez konieczności wyjeżdżania ze swojego codziennego zakątka.
Tegoroczny program zasilają artystki i artyści pochodzący m.in. z: Białorusi, Chin, Gruzji, Iranu, Syrii i Ukrainy. Wielomiesięczne przygotowania zainicjują ponad 100 bezpłatnych, plenerowych wydarzeń odbywających przez całe wakacje od 27.06 do 31.08 na szesnastu poznańskich osiedlach.

Szczegółowy program wydarzeń

akt.sw

Zobacz www.latozestrada.poznan.pl/