"Półkolonie letnie. Paryskie igrzyska olimpijskie".

Poznaj świat - Paryskie Igrzyska Olimpijskie!

24.06 – 26.07.2024
09:00

Półkolonie dla dzieci uczących się w poznańskich szkołach w wieku od 7 do 15 lat (oraz ukończyły pierwszą klasę).

Tematyka tegorocznych półkolonii będzie związana z nadchodzącymi Igrzyskami Olimpijskimi Paryż 2024, warsztaty będą więc poruszać głównie tematykę dyscyplin olimpijskich oraz kultury francuskiej. Chcemy przybliżyć beneficjentom ideę kształcenia charakteru przez sport i aktywność fizyczną w połączeniu z warsztatami przybliżającymi uczestnikom francuską kuchnię, kulturę oraz język.

Uczestnicy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania oraz rozbudzać pasje poprzez udział w warsztatach tematycznych połączonych z poznawaniem historii, kultury i obyczajów francuskich.

Do projektu zaproszeni zostaną znakomici nauczyciele warsztatowi m.in trenerzy i instruktorzy sportów olimpijskich, którzy poprzez prowadzenie zajęć tematycznych takich dziedzin jak: zajęcia ruchowe w tym warsztaty Breaking (debiutująca w Paryżu dyscyplina olimpijska), warsztaty kulinarne, zajęcia plastyczne (inspirowane m.in. najbardziej znanymi dziełami francuskich malarzy), m.in. zwiedzanie Muzeum Narodowego (wystawa w tematyce malarstwa francuskiego) zajęcia manualno-kreatywne - inspirowane Paryżem oraz Igrzyskami Olimpijskimi. Każdy dzień półkolonii zaprezentuje warsztaty/aktywności tematycznie związane tematycznie z Francją, Sportem lub Igrzyskami Olimpijskimi.

W ramach projektu przewidziany jest jeden ciepły posiłek dziennie wraz z przekąską dla każdego uczestnika turnusu.

Kontakt:
e-mail: zgloszenia@fundacjatalent.org

tel: 666 089 301 oraz przez stronę FB Fundacji

Uwaga! W półkoloniach mogą uczestniczyć tylko dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Poznania!

W naszych działaniach wspierać nas będą wolontariusze, którzy będą asystować opiekunom podczas trwania całego cyklu półkolonii.

Codziennie, w połowie zajęć, organizowana jest przerwa obiadowa. 

UWAGA: Udział w półkoloniach letnich "Paryskie Igrzyska Olimpijskie" jest bezpłatny, projekt jest finansowany ze środków Miasta Poznania.

Zapisy formularzem: fundacjatalent.org/karta

Uwaga! Wysłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznej kwalifikacji dziecka na półkolonie. O kwalifikacji poinformujemy telefonicznie lub mailowo.

Organizatorzy proszą o zgłaszanie dziecka tylko na jeden wybrany turnus. Organizatorem półkolonii jest Fundacja Ewy Johansen Talent.

Zobacz https://www.fundacjatalent.org/