Logo POSIR

W dniu 17.07.2024r. w godzinach 11:00-12:00, na terenie obiektu POSIR Chwiałka zorganizowane zostanie wydarzenie Seniorzy w akcji Aerobik

Zajęcia przeznaczone są dla:

  • Senior 60+ dla osób, które w 2024 roku ukończyły/lub ukończą 60 lat.

Koszt uczestnictwa wynosi 1,00zł.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W razie wyczerpania limitu miejsc tworzona jest lista rezerwowa.

Zgłoszenia możliwe są wyłącznie przez infolinię Poznań Kontakt pod numerem telefonu 61 646 33 44 wew. 4 od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 - 20:00.

Zobacz posir.poznan.pl/oferta/seniorzywakcji