""

Udzielanie, rozliczanie i kontrola dotacji samorządowych - spotkanie online

2020-05-07 ( czwartek )
10:00-14:00
Zielona Góra online

Prowadzący: Wojciech Lachiewicz - Wiceprezes RIO w Krakowie, administratywista, od 1990 r. szkoli administrację rządową i samorządy terytorialne z tematyki finansów publ. i określonych dziedzin administracji (w tym prawo oświatowe). Jest autorem licznych publikacji, w tym piętnastu książkowych, z tematyki finansów i gospodarki finansowej samorządów. Z tematu dotacji oświatowych szkoli od 2000 r. Współautor książek o dotacjach oświatowych z 2013 r., 2015 r. i 2017 r.: Dotacje oświatowe, Ch.Beck oraz z 2017 r. Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Ch.Beck.
Cel zajęć: W ustawodawstwie pojawiają się nowe tytuły prawne umożliwiające samorządom udzielanie dotacji. Orzecznictwo sądów oraz uchwały i kontrole RIO i NIK wskazują na liczne przypadki naruszania prawa o dotacjach przez JST. Okoliczność powyższa powoduje konieczność poznania aktualnych przepisów i orientacji w zmieniającym się prawie dotacyjnym oraz w aktualnym orzecznictwie.
Korzyści z udziału w szkoleniu:
- Poznanie ogólnych regulacji prawa dotacyjnego, wspólnych dla wszystkich dotacji.
- Analiza ważniejszych tytułów dotacyjnych i probemów w korzystaniu z nich z ustawy o finansach publ. i licznych ustaw szczególnych.
- Poznanie zmian stanu prawnego oraz aktualnego orzecznictwa RIO i sądów administracyjnych.
Webinarium:
- Spotkanie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
- Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
- Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części spotkania w sesji pytań i odpowiedzi.
- Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, aby móc zabierać głos.
Kamera w komputerze nie jest konieczna.
- Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres unikalny link do webinarium (wirtualnej sali).
- Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium proponujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
- Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały a certyfikat ukończenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem.
Zgłoszenia: elektronicznie i faxem
Kontakt:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze
Aleja Niepodległości 16/9, 68-048 Zielona Góra
tel. 68 453 22 09, 68 453 22 07, fax: 68 419 90 97,68 419 90 98, szkolenia@frdl.org