x

Wirtualne wycieczki po wystawach Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

2020-04-01 ( środa ) – 2020-05-30 ( sobota )
Muzeum Archeologiczne, ul. Wodna 27

Historia Muzeum Początki działalności dzisiejszego poznańskiego Muzeum Archeologicznego przypadają na drugą połowę wieku XIX, kiedy to w Wielkopolsce, podobnie jak w całej Europie, nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowań starożytnictwem, w tym archeologią. Jednocześnie zabory wymusiły na Polakach powoływanie rozmaitych organizacji społecznych, które w zastępstwie własnego państwa wspierały rozwój polskiej kultury, nauki i gospodarki. Właśnie taką rolę - mecenasa polskiej nauki i kultury - spełniało utworzone w 1857 roku po trzydziestoletnich staraniach Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie...

Wirtualne wycieczki po muzeum

opr.sw

Zobacz https://nowa.muzarp.poznan.pl/pl