121 posiedzenie KDO przy Wydziale Kultury

121 posiedzenie KDO przy Wydziale Kultury

121 posiedzenie KDO przy Wydziale Kultury - grafika artykułu
121 posiedzenie KDO przy Wydziale Kultury

Serdecznie zapraszamy na 121 posiedzenie KDO przy Wydziale Kultury, które odbędzie się w formule on-line - 24 czerwca (poniedziałek) o godz. 17:00. Tym razem spotykamy się na posiedzeniu zdalnym - za pośrednictwem platformy Google Meet (nie wymaga logowania). Zmiana platformy wynika z problemów technicznych związanych z nagrywaniem posiedzenia on-line na platformie JitsiMeet.

Link do spotkania: https://meet.google.com/brm-yrcr-htk

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Odczytanie i głosowanie nad porządkiem obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. (Protokół wraz z załącznikami zostanie dołączony w kolejnej wiadomości). 

4. Prezentacja założeń otwartego konkursu ofert w obszarze kultury - tzw. "konkurs dogrywkowy".

5. Prezentacja założeń V edycji programu stypendiów twórczych miasta Poznania dla osób związanych z poznańskim środowiskiem kulturalnym.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.

JS