Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych | Informacja dla NGO oraz Spotkanie informacyjne 25.01.2022 r.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) informujemy o powstaniu nowych obowiązków nałożonych na fundacje oraz stowarzyszenia.

grafika ilustrująca - grafika artykułu
grafika ilustrująca

Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz fundacje są zobowiązane dokonywać zgłoszeń w zakresie beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) a następnie dane te aktualizować.  Obowiązek został wprowadzony od dnia 31 października 2021 r.           

W praktyce organizacje muszą jednorazowo zgłosić w CRBR informacje dotyczące swoich beneficjentów rzeczywistych, a następnie pamiętać o aktualizacji wpisu przy każdej zmianie danych  w ciągu 7 dni.

Wskazany wyżej 7 dniowy termin dotyczy nowo powstałych organizacji oraz istniejących już organizacji, które dokonują zmiany mające wpływ na dane zgłaszane do CRBR (np. zmiany w zarządzie).

Pozostałe organizacje są zobowiązane do dokonania zgłoszenia najpóźniej do końca stycznia 2022 r.

Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji stowarzyszenia. Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Więcej informacji na stronie: www.podatki.gov.pl/crbr

Informujemy, że 25 stycznia br., w godz. 10:00-12:00, odbędzie się spotkanie online z prawnikiem, dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Wydarzenie organizowane jest przez Poznańskie Centrum NGO i Wolontariatu. Spotkanie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania. Zachęcamy do zapisów!

Więcej informacji: https://pisop.org.pl/Nowy obowiązek dla NGO

Link do formularza zgłoszeniowego: FORMULARZ

W załączeniu instrukcja wypełniania formularza CRBR, powstała w ramach kooperacji Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych i opracowana przez Związek Gmin Lubelszczyzny.

MK

Załączniki

sieci społecznościowe