Cyfrowe Kluby Seniora

Minister Cyfryzacji przeznaczy 12 mln zł na wsparcie Cyfrowych Klubów Seniora.

Cyfrowe Kluby Seniora - grafika artykułu
Cyfrowe Kluby Seniora

Minister Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs "Cyfrowe Kluby Seniora" na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów.

O dofinansowanie w trybie konkursowym mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego (placówki typu "Senior +", w tym Dzienne Domy "Senior +" i Kluby "Senior +") oraz organizacje pozarządowei inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych. 

W ramach dotacji około 600 podmiotów działających na rzecz animacji i wsparcia osób starszych będzie mogło zakupić nowoczesny sprzęt (laptop, tablet). Działanie będzie wspierać walkę z wykluczeniem cyfrowym seniorów.

Kwota we wniosku o dofinansowanie na jedną placówkę nie może przekroczyć 20 000 złotych.

Termin zgłoszenia wniosków upływa 26 września 2022 r.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres poczty elektronicznej: senior.jst@mc.gov.pl

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy nie biorą udziału w konkursie, mogą zaangażować się  w pracę komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie.

Termin zgłaszania kandydatów do ww. komisji upływa z dniem 26 września 2022 r.

Więcej szczegółowych  informacji, w tym właściwe załączniki znajdziecie Państwo na stronie internetowej.

AM

sieci społecznościowe