Diagnoza Trzeciego Sektora i Wolontariatu w Poznaniu

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu kondycji trzeciego sektora i wolontariatu w Poznaniu! Wypełnij kwestionariusz do 15 listopada br. i przyczyń się do stworzenia rekomendacji dla działań lokalnych instytucji publicznych, mających wpływ na funkcjonowanie i wsparcie organizacji pozarządowych i wolontariatu w naszym mieście oraz na rozwój wolontariatu miejskiego w Poznaniu!

grafika ilustrująca - grafika artykułu
Diagnoza Trzeciego Sektora i Wolontariatu w Poznaniu

Firma badawcza Public Profits, na zlecenie Urzędu Miasta Poznania, prowadzi badania pn. "Diagnoza trzeciego sektora i wolontariatu w Poznaniu".

Wyniki badania będą podstawą do rekomendacji dla działań lokalnych instytucji publicznych mających wpływ na działalność i wsparcie trzeciego sektora oraz na rozwój wolontariatu miejskiego w Poznaniu. Badanie jest anonimowe.

Na całość Diagnozy trzeciego sektora składają się 2 części - przeznaczona dla wolontariuszy oraz dla organizacji pozarządowych.

1. Kwestionariusz dla wolontariuszek i wolontariuszy:

LINK: https://diagnozawol21.webankieta.pl/

GRUPA DOCELOWA: wolontariusze i wolontariuszki działające na rzecz mieszkanek i mieszkańców Poznania;

CEL: określenie stanu faktycznego poznańskiego wolontariatu i możliwości jego upowszechniania wśród organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Poznania, identyfikacja potrzeb, narzędzi dla wolontariuszy, dostarczenie danych na potrzeby wyznaczenia możliwego kierunku wolontariatu oraz stworzenie programu wolontariatu miejskiego w Poznaniu;

CZAS WYPEŁNIENIA ANKIETY: okolo 10 minut;

2. Kwestionariusz dla organizacji pozarządowych:

LINK: https://diagnozango21.webankieta.pl/

GRUPA DOCELOWA: organizacje pozarządowe, tj. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i spółki non profit z siedzibą w Poznaniu, ale także działające (obecnie lub w przeszłości) na rzecz Poznania i/lub jego mieszkanek/mieszkańców, w tym kluby sportowe i związki wyznaniowe działające na rzecz mieszkanek i mieszkańców Poznania;

CEL: zbadanie stanu i potencjału trzeciego sektora działającego na rzecz mieszkańców Poznania oraz jego potrzeb i oczekiwań w kontekście współpracy z Miastem, także w kontekście rozwijania wolontariatu oraz oszacowanie stanu realizacji tych potrzeb poprzez analizę oferty wolontariatu dostarczanej przez organizacje pozarządowe i Miasto Poznań, identyfikacja narzędzi i działań niezbędnych do zaspokojenia potrzeb wolontariuszy i organizatorów wolontariatu i możliwości upowszechniania wolontariatu wśród NGO;

CZAS WYPEŁNIENIA ANKIETY: około 20 minut, a w przypadku organizacji, której działalność została zawieszona lub zamknięta jedynie 5 min;

Ankiety zbieramy do 15 listopada br. W dalszej kolejności, w przypadku braku odpowiedzi podejmiemy próbę kontaktu telefonicznego z Państwa organizacją.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Diagnozie!

IG

sieci społecznościowe