KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta ds. polityki równościowej

Zapraszamy na pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta ds. polityki równościowej, które odbędzie się zdalnie 21 stycznia, w godz. 16:00-18:00

grafika ilustrująca - grafika artykułu
KDO Równość

Program:

1. Wybór/przedłużenie powołania Prezydium KDO na 2021 r.,

2. Aktualności - nowy kierownik Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i nowy operator Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu "Zdolni Oddolni" - krótka prezentacja,

3. Otwarte konkursy ofert na 2021 r.- dyskusja o priorytetowych potrzebach w obszarze polityki równościowej i założeniach konkursów,

4. Oferty szkoleniowe dla jednostek miejskich w zakresie równego traktowania - dyskusja o zasobach organizacji w zakresie prowadzenia szkoleń,

5. Wolne głosy.

Link do posiedzenia można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (zss@um.poznan.pl).

ZK

sieci społecznościowe