KDO przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska

Zapraszamy na kolejne Zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska. Odbędzie się ono 5 marca 2019 r., o godzinie 17:00, w Sali sesyjnej S3 Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17.

zdjęcie - grafika artykułu
zdjęcie

Tematami Zebrania będą:

1. Komunikat o rozpoczętej weryfikacji członków KDO;

2. Sprawozdanie ze stanu działań w sprawie ujęcia wody dla Poznania w Mosinie po uchwaleniu wniosku przez KDO 31 stycznia;

3. Oświadczenie Koalicji Antysmogowej w sprawie wykluczenia organizacji z Zespołu ds. jakości powietrza;

4. Komunikaty organizacji nt. bieżących działań (opcjonalne);

5. Casus zanieczyszczania Bogdanki i Rusałki ściekami ze Starego Strzeszyna i ogródków działkowych - ref. Jerzy Juszczyński;

6. Starołęka Mała -  problem z retencją wody w zlewni w świetle inwestycji POSIRu - ref. Agnieszka Malinowska, Kolektyw Kąpielisko;

7. Uzupełnienie prezydium KDO o zastępcę przewodniczącego (głosowanie);

8. Wolne głosy i wnioski.