KDO przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska

Zapraszamy na kolejne Zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska, które odbędzie się 19 lipca 2019 r., o godzinie 16:30, w Sali Malinowej Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17.

KDO środowisko
KDO środowisko

Tematami Zebrania będą:

1.  Koszenie zieleni miejskiej - wypracowanie zasad, które rozpatrzone byłyby przez miasto, dyskusja z udziałem pani Agnieszki Szulc z ZDM.

2.  Standardy ochrony drzew czyli co robią inne miasta by zachować starsze drzewa - dyskusja.

3.  Czy już czas na domaganie się organizacji paneli obywatelskich?  Projekt uchwały KDO w tej sprawie.

4. Traszki Ratajskie - prezentacja problemu.

5. Wolne głosy.

ZK