KDO przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska

Zapraszamy na zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska, które odbędzie się 17 września 2020 r. o godzinie 17:00, w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17.

grafika ilustrująca - grafika artykułu
KDO Środowisko

Tematami Zebrania będą:

1. Komunikaty,

2. Sprawy organizacyjne Klimatycznego Panelu Obywatelskiego,

3. Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców dotycząca wniosku do Rady Miasta o wyznaczenie kierunku działania Prezydenta w sprawie "zielonego panelu klimatycznego" na jesieni 2021 - pierwsza dyskusja KDO,

4. Tematy zadań jakie byśmy widzieli w ramach grantów miejskich,

5. Wniosek o transparentny wybór operatora na zarządzanie grantami,

6. Zlecenie (?) w ramach zadań własnych Miasta organizacjom pozarządowym opracowania standardów zieleni dla miasta Poznania,

7. wolne głosy.

Jednocześnie informujemy o zachowaniu odstępu 1,5 m pomiędzy uczestnikami spotkania. Uczestnicy spotkania, dbając o bezpieczeństwo swoich sąsiadów, uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa. Przed salą dostępny jest płyn dezynfekujący.

ZK

sieci społecznościowe