KDO przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska

Zapraszamy na pierwsze zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska w 2021 roku. Odbędzie się ono 19 stycznia 2021 r. o godzinie 17:00, na platformie ZOOM.

grafika ilustrująca - grafika artykułu
KDO Środowisko

Tematami Zebrania będą:

1. Sprawozdanie z działalności KDO za poprzedni rok - przewodniczący KDO.

2. Zasadzenie i utrzymanie 750 drzew oraz zaprojektowanie, zasadzenie i utrzymanie zielonych ścian - projekt z PBO 2021.

3. Spotkanie z Panem Bartoszem Gussem Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania w sprawie omówienia tematu współpracy z organizacjami skupionymi w KDO.

4. Wolne głosy i wnioski.

Chętnych do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji prosimy o kontakt z Kingą Jagielską, mail: kinga_jagielska@um.poznan.pl w celu uzyskania linku do spotkania.

ZK

sieci społecznościowe