KDO przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska

Zapraszamy na zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska, które dbędzie się 15 listopada 2021 r. o godzinie 17:30, na platformie ZOOM.

grafika ilustrująca - grafika artykułu
KDO Środowisko

Tematami Zebrania będą:

1.    Komunikaty.

2.    Temat zasadniczy (17.30h) - usługi ekosystemowe i wartość odtworzeniowa w planowaniu przestrzennym

- prezentacje dr Marzeny Suchockiej, współtwórczyni Instytutu Drzewa i wykładowczyni w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie,

- dyskusja,

- głosowanie uchwały KDO nt. wniosku do Prezydenta i Rady Miasta o stosowaniu wskaźników wartości usług ekosystemowych i wartość odtworzeniowej w planowaniu przestrzennym Miasta, w projektach rewitalizacji, przebudowach, prowadzeniu prac budowlanych i infrastrukturalnych, inwestycjach, na terenach pokrytych szatą roślinną, która jest wartościowe z punktu widzenia społecznego.

3. Omówienie podsumowania rekomendacji Panelu Obywatelskiego przedstawione przez Miasto na spotkaniu Panelistów 26 października br.

4. Wolne wnioski i głosy.

5. Zamknięcie zebrania.

Chętnych do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji prosimy o kontakt z Agnieszką Kapciak, mail: agnieszka_kapciak@um.poznan.pl w celu uzyskania linku do spotkania.

ZK

sieci społecznościowe