KDO przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska

Zapraszamy na pierwsze w 2022 roku posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska, które odbędzie się 27 stycznia, o godzinie 17:00, na platformie ZOOM.

grafika ilustrująca - grafika artykułu
KDO Środowisko

Tematami Zebrania będą:

1. sprawozdanie z działalności KDO za poprzedni rok - przewodniczący KDO;

2. wybór przewodniczącego na kadencję w 2022 roku;

3. wyznaczenie przez KDO przedstawiciela do Rady Programowej ds. opracowania, wdrożenia i aktualizacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025";

4. wolne głosy i wnioski.

Chętnych do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji prosimy o kontakt z Agnieszką Kapciak, mail: agnieszka_kapciak@um.poznan.pl w celu uzyskania linku do spotkania.

ZK

sieci społecznościowe