KDO przy Wydziale Kultury

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kultury UMP, które odbędzie się 11 lutego, o godz. 17:00 w Sali Malinowej UMP.

zdjęcie - grafika artykułu
zdjęcie

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Odczytanie i głosowanie nad porządkiem obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Sprawozdanie z roku 2018 prac komisji.

5. Wybory nowego Prezydium KDO na rok 2019.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.

sieci społecznościowe