KDO przy wydziale Kultury

Serdecznie zapraszamy na kolejne, 86. Posiedzenie KDO przy Wydziale Kultury

w terminie 28.10.2019 o godz. 17:00

w Pracowni Ekonomi Społecznej Ładne Rzeczy, ul. Św. Marcin 57

KDO kultura
KDO kultura

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Odczytanie agendy i głosowanie nad porządkiem obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z ostatniego posiedzenia. 

4. Prezentacja Wydziału Kultury dotycząca otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych. 

5. Prezentacja Prezydium KDO prezentująca wybrane projekty w obszarze kultury zrealizowane przy wsparciu Miasta Poznań. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia.

ZK