KDO przy Wydziale Kultury

Pierwsze posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kultury UMP w roku 2020 odbędzie się 17 lutego (w poniedziałek) o godz. 17:00 w Pracowni Ekonomii Społecznej Ładne Rzeczy.

KDO kultura
KDO kultura

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Odczytanie i głosowanie nad porządkiem obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Sprawozdanie z roku 2019 prac komisji. 

5. Wybory nowego Prezydium KDO na rok 2020. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zakończenie posiedzenia.
ZK