KDO przy Wydziale Kultury

Zapraszamy na 96. posiedzenie online KDO przy Wydziale Kultury UMP, które odbędzie się w poniedziałek, 12.04.2021 r. o godz. 17:00.

grafika ilustrująca - grafika artykułu
KDO Kultura

Spotkanie odbędzie się online za pośrednictwem Jitsi Meet [nie wymaga logowania], link do spotkania:
https://meet.jit.si/KDOKulturaPoznan
Prosimy o wypróbowanie Jitsi Meet przed spotkaniem na docelowym urządzeniu/przeglądarce oraz - o ile to możliwe - posługiwanie się słuchawkami. Posiedzenie będzie nagrywane, a jego rejestracja udostępniona po zakończeniu spotkania.
Link do wydarzenia na FB: https://fb.me/e/2dvGwu4En

Porządek obrad
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Odczytanie i głosowanie nad porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Przedstawienie programu Kultura w drodze Departamentu Kultury UMWW.
5. Podsumowanie programów pomocowych Wydziału Kultury UMP w 2020 roku.
6. Wstępne założenia programu stypendialnego UMP w 2021 roku.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.

ZK

sieci społecznościowe