KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych

Zapraszamy na kolejne spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, które odbędzie się 17.06.2021 r., o godz. 13:30 na platformie zoom

grafika ilustrująca - grafika artykułu
KDO Zdrowie

Porządek obrad:

1. Przywitanie obecnych na posiedzeniu oraz stwierdzenie kworum.

2. Gry podwórkowe dla dzieci - podjęcie uchwały o propozycjach miejsc wymalowania przestrzeni.

3. Informacja o delegacji przedstawicieli KDO przy WZISS do zespołu ds. polityki senioralnej (aktualizacja dokumentu w 2021).

4. Centrum Bukowska (Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu) - co dalej?

5. Współpraca Prezydium KDO z Dyrekcją Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

6. Wolne wnioski.

Link do spotkania można uzyskać wysyłając wiadomość na adres wziss@um.poznan.pl

ZK

sieci społecznościowe