Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Klimatu i Środowiska

Zapraszamy na zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Klimatu i Ochrony Środowiska, które dbędzie się w 4 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 17:00 w trybie online poprzez platformę ZOOM.

KDO przy Wydziale Klimatu i Środowiska - grafika artykułu
KDO przy Wydziale Klimatu i Środowiska
  • Termin spotkania: 4 czerwca 2024 r., godz. 17.00
  • Miejsce: platforma ZOOM
  • Tematami Zebrania będą:

Porządek obrad:

  1. Powitanie gości i uczestników spotkania.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Otwarta dyskusja na temat użytków ekologicznych w Poznaniu, zarówno istniejących, jak i obszarów, które potencjalnie mogą być objęte tą formą ochrony.

W czasie dyskusji poruszane będą m.in. takie zagadnienia jak: zagrożenia, możliwość zwiększenia ochrony istniejących użytków, możliwość wyznaczania nowych użytków, w tym na obszarach wcześniej istniejących użytków ekologicznych, które zostały zniesione w 2008 roku.

      4. Wolne głosy i wnioski.

      5. Podsumowanie i zakończenie spotkania.

JS