Konkursu na najlepiej zarządzaną organizację pozarządową w Wielkopolsce.

Zespół Badawczy ds. Zarządzania Organizacjami Non-Profit na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zaprasza do udziału w drugiej edycji Konkursu na najlepiej zarządzaną organizację pozarządową w Wielkopolsce. 

https://www.facebook.com/events/927472894413734/ - grafika artykułu
https://www.facebook.com/events/927472894413734/

Zachęcamy do udziału w konkursie, gdyż zależy nam nie tylko na zgłębieniu stosowanych sposobów zarządzania organizacją, ale również chętnie poznamy społeczną stronę prowadzonych działań. Ponadto wyróżnione podmioty będziemy rekomendować do współpracy z przedsiębiorstwami przynależącymi do Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Wystarczy wypełnić kwestionariusz samooceny https://forms.gle/RuKo8QDFwNBCyCi97 oraz kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (link podany wyżej). Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 września br. 

Dodatkowo informacja o wydarzeniu znajduje się na Facebooku: https://www.facebook.com/events/927472894413734/

Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie ze szwajcarską Fundacją im. Ernsta-Bernda Blümle, która jednocześnie jest fundatorem nagród pieniężnych o łącznej wartości 22 tys. zł. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/komunikaty,c1330/konkurs-na-najlepiej-zarzadzana-organizacje-pozarzadowa-w,a95180.html?fbclid=IwAR0OyjrC2Zjz9NbXAM6eb2aCWOB9wKJ7gZ5D2OZutlrRra3X2y-JfVH3dnw

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: zespol.ngo@ue.poznan.pl, tel.61 854 37 21

Magdalena Głowacka - Członek Zespołu Badawczego ds. Zarządzania Organizacjami Non-Profit

  

EJ

sieci społecznościowe