Konsultacje społeczne | Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

grafika ilustrująca - grafika artykułu
grafika ilustrująca

Aktualne konsultacje:

  • projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - grupy czterech drzew w parku im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  • projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w parku im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia pomników przyrody w parku im. T. W. Wilsona w Poznaniu.

Termin konsultacji: do 30 września 2022 r.

Osoby zainteresowane mogą składać opinie, uwagi i wnioski za pośrednictwem formularzy opiniowania projektu (dostępne TUTAJ, dla każdego z projektów):

  • w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP, ul. Gronowa 22, w godzinach urzędowania oraz
  • poprzez adres e-mai: wos@um.poznan.pl.

Więcej informacji oraz tekst, uzasadnienie i załączniki projektu uchwały: TUTAJ

IG

sieci społecznościowe