Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - święto wszystkich, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas, aby pomagać potrzebującym. - Dziękuję wam za to, że jesteście i czynicie nasze miasto lepszym - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

grafika ilustrująca - grafika artykułu
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 2021

Święto zostało ustanowione, by przybliżyć i uhonorować pracę osób i organizacji działających na rzecz innych, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym.

- Poznańscy wolontariusze i wolontariuszki to ludzie o wielkich sercach oraz ogromnej empatii. Poświęcając swój czas i talent, pomagają i pracują dla innych. Bez nich wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych nie mogłoby się odbyć, a osoby potrzebujące pomocy mogłoby jej nie uzyskać. Dziękuję wam za to, że jesteście i czynicie nasze miasto lepszym - mówi prezydent Jacek Jaśkowiak.

Miasto Poznań od wielu lat podejmuje działania mające na celu wzmocnienie kondycji wolontariatu w stolicy Wielkopolski. Jednym z przykładów jest organizowany od ponad 20 lat konkurs "Poznański Wolontariusz Roku". Jego idą jest uhonorowanie społecznej działalności osób, które pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców, a także promowanie działań wolontaryjnych. W tym roku laureaci konkursu mogą liczyć na nagrody finansowe, których łączna pula wynosi blisko 25 tys. zł. Ogłoszenie wyników już 8 grudnia na profilu Miasta Poznania na Facebooku.

Od 2007 roku uczniowie z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem, którzy borykają się z problemami w nauce, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy korepetytorów-wolontariuszy. Wszystko to w ramach programu "Wolontariat w poznańskich rodzinach".

Oprócz tego miejskie dofinansowanie otrzymuje także projekt "Wolontariat z klasą". Dzięki niemu dzieci i młodzież oraz opiekunowie szkolnych form wolontariatu z 10 poznańskich szkół otrzymują możliwość zapoznania się z tematyką wolontariatu i zaangażowania się w działania społeczne.

W tym roku Miasto wprowadziło również program mikrograntów "Wolontariat do Poznania". W jego ramach dofinansowano 25 projektów realizowanych głównie przez grupy nieformalne i organizacje pozarządowe, które miały ciekawe pomysły na to, jak dobrze i skutecznie pomagać innym. Każdy z laureatów konkursu otrzymał do 1500 zł na wdrożenie w życie swoich projektów.

Co więcej, na Chwaliszewie od sierpnia funkcjonuje Poznańskie Centrum NGO i Wolontariatu. Jego celem jest wspieranie procesu powstawania nowych organizacji pozarządowych oraz wzmacnianie potencjału już istniejących.

Projekty dofinansowane są z budżetu Miasta Poznania, a za ich realizację odpowiadają organizacje pozarządowe.

NGO i wolontariat w stolicy Wielkopolski

Miasto zaprasza wolontariuszki i wolontariuszy do wypełnienia ankiety "Diagnoza trzeciego sektora i wolontariatu w Poznaniu". Badanie ma pomóc w ustaleniu tego, jaki jest stan trzeciego sektora oraz jakie są jego potrzeby i oczekiwania. Przede wszystkim jednak mają one stać się podstawą do rekomendacji dla działań lokalnych instytucji publicznych mających wpływ na działalność i wsparcie trzeciego sektora. Wyniki diagnozy mają dostarczyć danych na potrzeby stworzenia programu wolontariatu miejskiego w Poznaniu. Ankietę można wypełnić do 10 grudnia pod adresem https://diagnozawol21.webankieta.pl/.

JZ

sieci społecznościowe