"Nie bądź leszcz - chwytaj deszcz" - konkurs Aquanet

Aquanet S.A. ogłasza konkurs na działania charytatywne pod tytułem: Nie bądź  leszcz - chwytaj deszcz"

grafika ilustrująca - grafika artykułu
grafika ilustrująca

Tematem przewodnim konkursu jest zagospodarowanie wód opadowych czyli zatrzymywanie deszczówki w miejscu opadu i jej powtórne wykorzystanie. Zgłoszenia konkursowe powinny zatem dotyczyć pomysłów na zagospodarowanie wody deszczowej w domu, ogrodzie lub przestrzeni publicznej.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na obszarze świadczenia usług przez Aquanet.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres magdalena.szudrowicz@aquanet.pl do dnia 25.09.2020 r. do godziny 12:00.
Regulamin konkursu znaleźć można w załączniku.

MK

Załączniki

sieci społecznościowe