Otwarcie Pracowni Ekonomii Społecznej

 W ścisłym centrum Poznania rozpoczeła działalność Pracownia Ekonomii Społecznej "Ładne rzeczy", której siedziba mieści się przy ul. Św. Marcin 57. 

pracownia ekonomii społecznej - grafika artykułu
pracownia ekonomii społecznej

Pracownia Ekonomii Społecznej "Ładne rzeczy" to zupełnie nowe miejsce na mapie Poznania, gdzie mieszkańcy naszego miasta będą mogli zapoznać się z produktami wytworzonymi przez lokalne instytucje ekonomii społecznej - m.in. spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, przedsiębiorstwa społeczne i spółki non-profit. W najbliższej przyszłości przestrzeń Pracowni "Ładne rzeczy" wypełnią wydarzenia poświęcone tematowi ekonomii społecznej. Podczas spotkań i warsztatów mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się czym jest ekonomia społeczna i jak jej działania wpływają na rozwój Poznania. W pracowni gościć będą osoby pracujące w tym sektorze, a organizowane wydarzenia pozwolą im na nawiązywanie kontaktów biznesowych.

Pracownia powstała w ramach projektu "Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej", realizowanego przez Fundację Pomocy Wzajemnej "Barka". Partnerem przedsięwzięcia jest Miasto Poznań. Celem inicjatywy jest wzrost znaczenia ekonomii społecznej w regionie. Projekt zakłada reintegrację osób wykluczonych, animację w środowiskach lokalnych, rozwój nowych przedsiębiorstw społecznych (w tym dotacje i wsparcie pomostowe), i pomoc już istniejącym (w tym podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowe pracowników PES w ramach procesów biznesowych).

W tym samym miejścu, rozpoczął również działalność punkt Archipogotowie. To miejsce, gdzie można uzyskać bezpłatne porady w zakresie architektury, procesu administracyjno-budowlanego i aranżacji wnętrz dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie Starego Miasta, Jeżyc, Wildy i Łazarza. W Archipogotowiu organizowane będą także wykłady na temat architektury. Dyżury odbywać się będą w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 12:00-15:00, a w pozostałych tygodniach w środy, w godzinach 16:15-19:15. Na wizytę można umówić się przy pomocy formularza na Facebook'u lub drogą mailową: kontakt@archipogotowie.pl. Archipogotowie to pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Autorem pilotażowego programu jest Miasto Poznań, przy współpracy z Fundacją Na Dużą Skalę

Siedziba Pracowni Ekonomii Społecznej "Ładne rzeczy" znajduje się przy ulicy św. Marcin 57. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pracownia będzie czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 12 - 16. 


MK

sieci społecznościowe