Otwarcie Pracowni Ekonomii Społecznej

 W ścisłym centrum Poznania rozpoczeła działalność Pracownia Ekonomii Społecznej "Ładne rzeczy", której siedziba mieści się przy ul. Św. Marcin 57. 

pracownia ekonomii społecznej
pracownia ekonomii społecznej

Pracownia Ekonomii Społecznej "Ładne rzeczy" to zupełnie nowe miejsce na mapie Poznania, gdzie mieszkańcy naszego miasta będą mogli zapoznać się z produktami wytworzonymi przez lokalne instytucje ekonomii społecznej - m.in. spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, przedsiębiorstwa społeczne i spółki non-profit. W najbliższej przyszłości przestrzeń Pracowni "Ładne rzeczy" wypełnią wydarzenia poświęcone tematowi ekonomii społecznej. Podczas spotkań i warsztatów mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się czym jest ekonomia społeczna i jak jej działania wpływają na rozwój Poznania. W pracowni gościć będą osoby pracujące w tym sektorze, a organizowane wydarzenia pozwolą im na nawiązywanie kontaktów biznesowych.

Pracownia powstała w ramach projektu "Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej", realizowanego przez Fundację Pomocy Wzajemnej "Barka". Partnerem przedsięwzięcia jest Miasto Poznań. Celem inicjatywy jest wzrost znaczenia ekonomii społecznej w regionie. Projekt zakłada reintegrację osób wykluczonych, animację w środowiskach lokalnych, rozwój nowych przedsiębiorstw społecznych (w tym dotacje i wsparcie pomostowe), i pomoc już istniejącym (w tym podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowe pracowników PES w ramach procesów biznesowych).

W tym samym miejścu, rozpoczął również działalność punkt Archipogotowie. To miejsce, gdzie można uzyskać bezpłatne porady w zakresie architektury, procesu administracyjno-budowlanego i aranżacji wnętrz dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie Starego Miasta, Jeżyc, Wildy i Łazarza. W Archipogotowiu organizowane będą także wykłady na temat architektury. Dyżury odbywać się będą w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 12:00-15:00, a w pozostałych tygodniach w środy, w godzinach 16:15-19:15. Na wizytę można umówić się przy pomocy formularza na Facebook'u lub drogą mailową: kontakt@archipogotowie.pl. Archipogotowie to pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Autorem pilotażowego programu jest Miasto Poznań, przy współpracy z Fundacją Na Dużą Skalę

Siedziba Pracowni Ekonomii Społecznej "Ładne rzeczy" znajduje się przy ulicy św. Marcin 57. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pracownia będzie czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 12 - 16. 


MK