Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych - wsparcie finansowe

Przedstawiamy trzy możliwości wsparcia finansowego, ze środków Miasta Poznania, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz Poznania

grafika ilustrująca - grafika artykułu
grafika ilustrująca

1. Małe granty na zadania dotyczące wsparcia mieszkańców Poznania oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz Poznania podczas epidemii Covid-19.

Wnioskujący mogą otrzymać wsparcie na realizację m.in. następujących działań: przedsięwzięcia wspierające mieszkańców Poznania oraz organizacje pozarządowe
w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu wirusa SARS-CoV-2 oraz łagodzeniem skutków COVID-19, działania aktywizujące mieszkańców np. wydarzenia on-line, akcje pomocy sąsiedzkiej i wolontariackiej, działania dotyczące dystrybucji pomocy dla potrzebujących.

Maksymalna kwota dofinansowania 5 000,00 zł.

Więcej informacji można uzyskać pod linkiem: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=13051

2. Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii COVID -19

W ramach naboru organizacje pozarządowe mogą ubiegać się m.in. o środki finansowe na następujące działania: dofinansowanie do zakupu środków i materiałów ochrony osobistej,  zakupów lub wypożyczenia sprzętów oraz materiałów do pracy zdalnej.

Maksymalna kwota dofinansowania 2 500,00 zł.

Więcej informacji można uzyskać pod linkiem: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=13056

3.  Działania realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii COVID - 19

W ramach naboru organizacje pozarządowe, które ujęte są w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii mogą ubiegać się  m.in. o środki finansowe na następujące działania: dofinansowanie do zakupu środków i materiałów ochrony osobistej,  zakupów lub wypożyczenia sprzętów oraz materiałów do pracy zdalnej.

Maksymalna kwota dofinansowania 2 500,00 zł.

Więcej informacji można uzyskać pod linkiem: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=13054

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z treścią ogłoszeń

MK

sieci społecznościowe