Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2025 rok

Włącz się we wspołtworzenie Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2025 rok.

Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2025 rok - grafika artykułu
Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2025 rok

Program Współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec organizacji pozarządowych. Przyjmowanie rocznych Programów Współpracy
z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego.
W okresie od 24 czerwca do 5 lipca 2024 roku organizacje pozarządowe działające w Poznaniu mają możliwość włączenia się we współtworzenie Programu Współpracy na rok 2025. Propozycje zebrane od organizacji pozarządowych zostaną przekazane poszczególnym wydziałom merytorycznym Urzędu Miasta Poznania.

Organizacje pozarządowe, które chcą zaangażować się w I etap współtworzenia Programu Współpracy na rok 2025 mogą zrobić to za pośrednictwem specjalnego formularza, który znajduje się pod tym linkiem.

Informacje dotyczące aktualnego Programu Współpracy można znaleźć tutaj.

Razem stwórzmy Program Współpracy na rok 2025!

JS/IG