Przyszłość samorządów - konsultacje

Trwa ogólnopolska dyskusja o przyszłości polskich miast i wsi. Samorządowcy zachęcają mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących 21 Tez samorządowych. Zastanówmy się wspólnie jak ma wyglądać przyszłość naszej lokalnej społecznośći. 

21 tez
21 tez

W czerwcu, w rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów, samorządowcy z całej Polski - w tym Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania - zainicjowali debatę nad przyszłością polskich samorządów. Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach i zastanowienia się jakie kwestie ważne są z punktu widzenia mieszkańców? Jak ma wyglądać rola samorządu lokalnego i jaka jest jego przyszłość? 
Udział w dyskusji może wziąć każdy, wystarczy wejść na stronę internetową: www.samorzadyDlaPolski.pl gdzie można zapoznać się z zaproponowanymi przez samorządówców Tezami oraz zgłosić swoje uwagi i propozycje. 

W drugiej połowie sierpnia w Poznaniu odbędzie się spotkanie konsultacyjne z udziałem prezydenta Jacka Jaśkowiaka oraz samorządowców z naszego regionu. Mieszkańcy miasta będą mieli okazję do zadania pytań i wyrażenia swoich opinii na temat 21 zaproponowanych przez samorządowców tez.

Efektem konsultacji zostaną zaprezentowane w Gdańsku 31 sierpnia. Na ich podstawie samorządowcy przygotują projekty ustaw, które zostaną złożone do Sejmu RP w nowej kadencji.

MK