Spotkanie Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zapraszamy serdecznie na posiedzenie Poznańskiej Rady Dzialałności Pożytku Publicznego.

prdp - grafika artykułu
prdp

Spotkanie on-line odbędzie się 4 czerwca  2020 roku o godz. 13:00. Link do spotkania zostanie podany wkrótce.
Podczas spotkania poruszone zostaną następujące tematy:
- Prezentacja Sprawozdania z Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok;
- Omówienie sytuacji osób z niepełnosprawnością nabytą w dorosłym życiu;
- Podsumowanie pracy KDO;
- Wolne wnioski i głosy.

KN

sieci społecznościowe