warsztaty dotyczące analizy potrzeb w obszarze równości i różnorodności

Zaproszenie!

Organizacje pozarządowe działające na rzecz równości i różnorodności w Poznaniu zapraszamy na warsztaty dot. analizy potrzeb w tym obszarze.

Warsztaty
Warsztaty

Odbędą się one 22 lipca

w godz. 16:00-19:00

w "Ładne rzeczy - Pracownia Ekonomii Społecznej" przy ul. Św. Marcina 57 w Poznaniu.

Zapisy: stella_golebiewska@um.poznan.pl

ZK