LISTA KANDYDATÓW DO POZNAŃSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Przedstawiamy listę kandydatów z organizacji pozarządowych zgłoszonych do wyborów na członków Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

PRDPP
PRDPP
 1. Bartosz Bieliński - Automobilklub Wielkopolski
 2. Wojciech Chomicz - Stowarzyszenie Wielkopolski Związek Koszykówki w Poznaniu
 3. Edyta Czernecka - Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR
 4. Łukasz Dubielski - Stowarzyszenie Pedagogów Społecznych RIPOSTA
 5. Ewa Gałka - Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
 6. Magdalena Garczarczyk - Stowarzyszenie Kolektyw Kąpielisko  
 7. Łukasz Garczewski - Stowarzyszenie Klucznicy
 8. Władysław Harasimowicz - Stowarzyszenia Instytut Przestrzeni Publicznej
 9. Łukasz Kapustka - Stowarzyszenie "Projekt Poznań"
 10. Tomasz Kujaczyński - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska
 11. Anna Jolanta Nowak -Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "ŻURAWINKA"
 12. Justyna Kalina Ochędzan - Wielkopolska Rada Koordynacyjna  Związek Organizacji Pozarządowych
 13. Dorota Raczkiewicz - Fundacja Anny Wiejskiej "Dar Szpiku"
 14. Marzena Rybka - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin AMIKUS
 15. Lidia Sufinowicz - Poznańskie Towarzystwo "Amazonki" 
 16. Maciej Walczak - Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
 17. Rafał Zawadzki - Stowarzyszenie Ogrodowe im. Karola Marcinkowskiego

Przebieg wyborów do Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wybory do Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędą się 27 maja oraz 28 maja 2019 roku w godz. 10.00 - 19.00 w holu (parter) Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46.

Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają uprawnieni statutowo (bądź upoważnieni przez uprawnionych statutowo) przedstawiciele organizacji pozarządowych. W dniu wyborów wydawane będą uprawnionym do głosowania przedstawicielom organizacji pozarządowych karty do głosowania. Mandat uprawniający do głosowania w imieniu organizacji pozarządowych otrzymuje jedna osoba z organizacji, która jest upoważniona do reprezentowania organizacji zgodnie z wypisem KRS. Weryfikacja KRS dokonywana będzie przez członków Komisji Wyborczej poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości.

Uwaga:

 • każda organizacja pozarządowa dysponuje jednym głosem,
 • każda organizacja może być reprezentowana tylko przez jednego przedstawiciela,
 • osoby, które nie widnieją w KRS lub innym rejestrze jako reprezentanci organizacji, powinny posiadać przy sobie dokument uprawniający je do reprezentowania np. pełnomocnictwo,
 • organizacje niewpisane w KRS muszą przedstawić inny dokument potwierdzający ich osobowość prawną.

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są pod nr telefonu: 61 878 57 34 lub 61 878 57 96 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
MK

Załączniki