Nabór kandydatek i kandydatów do Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji (2022-2025)

Informujemy o zbliżających się wyborach do Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji (2022-2025). Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatek i kandydatów!

grafika ilustrująca - grafika artykułu
grafika ilustrująca

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

o wyborach przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W ramach realizacji zapisów uchwały nr LXII/1155/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowanych na terenie Miasta Poznania lub prowadzących działalność statutową na rzecz Miasta Poznania, do zgłaszania kandydatur na członków Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Termin i sposób zgłaszania kandydatów do Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

- zgłoszenia kandydatur należy przesyłać do 13 czerwca 2022 roku włącznie,

- kandydatów należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia i przesłać na adres: ngo@um.poznan.pl lub dostarczyć do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań,

- formularz w formie elektronicznej musi zawierać wymagane podpisy (skan dokumentu),

- w przypadku organizacji nie zarejestrowanych na terenie Miasta Poznania należy wykazać działalność na rzecz mieszkańców Miasta Poznania.

Wszystkie nadesłane kandydatury, zgłoszone w prawidłowy sposób, zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.poznan.pl/organizacje od 17.06.2022 roku do dnia wyborów (28.06.2022 r.).

Przebieg wyborów do Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

1. Wybory do Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędą się 27 czerwca 2022 roku oraz 28 czerwca 2022 roku w godzinach 10.00-19.00 w siedzibie Poznańskiego Centrum NGO przy ul. Chwaliszewo 75 w Poznaniu (parter).

2. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają uprawnieni statutowo (bądź upoważnieni przez uprawnionych statutowo) przedstawiciele organizacji pozarządowych. W dniu wyborów wydawane będą uprawnionym do głosowania przedstawicielom organizacji pozarządowych karty do głosowania. Mandat uprawniający do głosowania w imieniu organizacji pozarządowych otrzymuje jedna osoba z organizacji, która jest upoważniona do reprezentowania organizacji zgodnie z wypisem KRS. Weryfikacja KRS dokonywana będzie przez członków Komisji Wyborczej poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości.

3. Uwaga:

- każda organizacja pozarządowa dysponuje jednym głosem,

- każda organizacja może być reprezentowana tylko przez jednego przedstawiciela.

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są pod nr telefonu: 61 878 57 96 lub 61 878 57 34 w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Załączniki

sieci społecznościowe