WYNIKI WYBORÓW DO POZNAŃSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

28 MAJA 2019 ROKU ZAKOŃCZYŁY SIĘ WYBORY PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO POZNAŃSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO.

wyniki
wyniki

Dzięki głosom oddanym przez przedstawicieli organizacji pozarządowych w skład Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wejdą:

1. Maciej Walczak

2. Justyna Kalina Ochędzan

3. Łukasz Garczewski

4. Ewa Gałka

5. Rafał Zawadzki

Wybory odbyły się 27 i 28 maja 2019 roku. Szczególne podziękowania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zasiadających w komisji wyborczej Pani Aleksandry Orchowskiej, Pana Marcina Halickiego oraz Pana Jakuba Kotnarowskiego.

W załączeniu protokół z wyborów.

Załączniki