Zaproszenie na pierwsze posiedzenie KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta ds. Polityki Równości.

W związku z wnioskiem organizacji pozarządowych dotyczącym utworzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniczce Prezydenta ds. polityki równościowej, uprzejmie informujemy o terminie pierwszego posiedzenia KDO,

które odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 15:00

w Pracowni Ekonomii Społecznej "Ładne Rzeczy" przy ul. Św. Marcina 57.

KDO równość - grafika artykułu
KDO równość

Plan spotkania:

1) Przywitanie uczestników (Zastępca Prezydenta Miasta Poznania - Jędrzej Solarski, oraz Pełnomocniczka Prezydenta ds. polityki równościowej - Stella Gołębiewska)

2) Wybór przewodniczącego/przewodniczącej.

3) Ustalenie zasad pracy.

ZK

sieci społecznościowe