Zaproszenie na posiedzenie Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W imieniu Przewodniczącej PRDPP serdecznie zapraszamy na pierwsze w nowym składzie i pierwsze w Nowym Roku posiedzenie Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Spotkanie odbędzie się 18 lutego o godzinie 14:00 w Sali Błękitnej w Urzędzie Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

obrazek
obrazek

Podczas spotkanie planowane są następujące tematy:

1. Przywitanie nowych członków Rady Pożytku oraz wręczenie nominacji.

2. Prezentacja końcowego dokumentu dotyczącego Polityki lokalowej dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz przedsiębiorstw społecznych.

3. Omówienie projektu Uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz prezentacja harmonogramu wyborów do PRDPP.

4. Podsumowanie prac nad projektem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025.