ZDOLNI ODDOLNI dla poznańskich NGO i aktywnych mieszkańców - JUŻ W AKCJI

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ZDOLNI ODDOLNI oferuje otwarte, bezpłatne szkolenia, warsztaty, panele dyskusyjne, wydarzenia sieciujące, konsultacje i spotkania doradcze, wsparcie w założeniu organizacji pozarządowej, przygotowaniu wniosków konkursowych oraz inne formy wspierania aktywnych Poznaniaków.

grafika ilustrującą - grafika artykułu
grafika ilustrująca

Nowy rok i wyniki rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację zadania na wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przyniosły zmiany. Nowymi operatorami Centrum i autorami koncepcji pod hasłem ZDOLNI ODDOLNI są dwie organizacje: Fundacja Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji Reaktywator, oraz Stowarzyszenie Schron Kultury Europa.

Stacjonarna siedziba Centrum, tak jak miało to miejsce do tej pory, mieści się przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu. Ze względu na obecne warunki i obostrzenia pandemiczne, Centrum będzie mocno zaangażowane i obecne w przestrzeni internetowej.

Uruchomiona została strona: https://zdolnioddolni.pl/aktualnosci

oraz profil na facebooku: https://www.facebook.com/ZdolniOddolni/

na których można śledzić aktualną ofertę warsztatów, dostępnych form wsparcia dla NGO już działających, jak i osób chcących realizować inicjatywy i sformalizować działania w formułę stowarzyszenia lub fundacji.

To ważny filar współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi, mocno osadzony w szybkiej reakcji na aktualne potrzeby NGO oraz aktywnych mieszkańców miasta, w tym również wspierania i budowania kompetencji poznańskiego wolontariatu.

Przedstawiciele Centrum współpracują z Urzędem Miasta Poznania, Komisjami Dialogu Obywatelskiego działającymi przy Wydziałach oraz z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Operatorzy Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu tworzą przestrzeń do współpracy, zdobywania wiedzy, inspiracji, wymiany dobrych praktyk, budowania partnerstw dla Organizacji Pozarządowych Poznania, wolontariuszy i aktywnych Poznaniaków. Zapraszają do współpracy i wspólnego definiowania poznańskiej społeczności NGO https://zdolnioddolni.pl/kontakt

EJ

sieci społecznościowe